Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu

GriCeviz, bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen, kişiselleştirilmiş beyin egzersizlerinden oluşan bir platformdur.

Değişik yaşlarda ve eğitim düzeyindeki kullanıcıların yararlanabileceği bir platform olan GriCeviz, çocukların akıl ve zeka oyunlarıyla zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde önemli bir yardımcı görevi görür. İleri yaşlardaki kullanıcılar için beyin becerilerini korumada eğlenceli bir dost görevi üstlenir.

GriCeviz Platformu’nda Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Doç. Dr. Sait Uluç’un katkılarıyla Cattell-Horn-Carroll Zeka Kuramı temel alınmıştır. CHC Kuramı, insan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın ortaklığından oluşan bir kuramdır.

Bu kuramlardan ilki Cattell ve Horn’un Gf-Gc (Akıcı Zeka- Kristalize Zeka) Kuramı, ikincisi ise Carroll’un Üç-Tabakalı Modeli’dir. Kuramda 10 geniş beceri kümesi ve bunların altında yer alan 70 daha sınırlı beceri bulunmaktadır.

6 Kategori 20+ Oyun

GriCeviz Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat kategorilerindeki oyunlarla bu alanlardaki becerilerinizi geliştirmenize ve gelişiminizi izlemenize olanak sağlar.

Görsel

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler
– Görselleştirme
– Kapama Hızı
– Kapama Esnekliği

Sözel

• Kristalize Zeka
– Sözcük Dağarcığı

• Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma
– Adlandırma Ustalığı

• Okuma ve Yazma Becerisi
– Okurken Kod Açma

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler

Bellek

• Görsel İşlemleme
– Görsel Bellek
– Uzamsal İlişkiler
– Uzamsal Tarama

• Kısa Süreli Bellek
– Bellek Uzamı/Kısa Erimli Kazanım ve Geri Çağırma

• İşlem Hızı
– Algısal Hız

Sayısal

• Niceliksel Akıl Yürütme
– Matematiksel Bilgi

• İşlem Hızı
– Rakam Ustalığı

• Akıcı Zeka

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

Mantık

• Akıcı Zeka
– Sıralı Akıl Yürütme
– Tümevarım

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler
– Uzamsal Tarama

Dikkat

• İşlem Hızı
– Test Alma Düzeyi
– Algısal Hız

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler

Ebeveyn Kontrolü

GriCeviz’de günlük oyun oynama süresi ebeveyn tarafından planlanabilir. Günlük oyun oynama süresi tamamlandığında oyunlara erişim engellenerek çocuğun mobil cihaz başında geçireceği süre kısıtlanabilir.

Aynı zamanda ebeveyn, hedeflenen kazanımların daha hızlı elde edilebilmesi için hangi oyunların oynanıp hangilerinin oynanamayacağının kararını da verebilir.

Her Yaş için GriCeviz

Çocuklar

GriCeviz, çocukların akıl ve zeka oyunlarıyla zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde önemli bir yardımcı görevi görür.

Gençler

GriCeviz konsantrasyon, dikkat, bellek ve mantık gibi temel becerilerin geliştirilmesinin yanında beyni zinde tutmaya yardımcıdır.

Yetişkinler

İleri yaşlardaki kullanıcılar için beyin becerilerini korumada eğlenceli bir dost görevi üstlenir.

“Brainquire” Adıyla Tüm Dünyada!

Emrehan Halıcı‘nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimler ışığında geliştirilen GriCeviz Projesi, yurt dışında da “Brainquire” adıyla kullanıma sunuluyor.

GriCeviz’in İngilizce dil seçeneği, Türk Amerikan Derneği‘nin katkılarıyla oluşturulmuştur.