Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu

İnsan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın ortaklığından oluşan Cattell-Horn-Carroll (CHC) Zekâ Kuramı temel alınarak hayata geçirilen GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu, bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; 6 kategoride (Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat), 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyun uygulamasıdır.

TÜBİTAK destekli “GriCeviz Yapay Zeka Algoritması” sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunulur. Gelişmiş yönetim panelinde kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor seçenekleriyle izlenir. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz’de her kullanıcının performansı gözlemlenerek öğrenme karakteristikleri çıkarılır ve her kullanıcıya “kişiye özel” bir deneyim sunulur.

GriCeviz Projesi, ODTÜ-Halıcı Yazılımevi’nde geliştirilmiştir ve Psikoloji, Yapay Zeka, Özel Eğitim, PDR, Ölçme Değerlendirme ve Yazılım alanlarında çalışan bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve zeka oyunları yarışmalarında üstün başarılar göstermiş yarışmacılardan oluşan geniş bir ekibin emekleri bulunmaktadır. Emrehan Halıcı’nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları Soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimler ışığında geliştirilen GriCeviz Projesi’nin Akademik Kurulunda Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Halil Yurdugül, Doç. Dr. Sait Uluç, Prof. Dr. Soner Yıldırım ve Prof. Dr. Uğur Halıcı bulunmaktadır.

6 Kategori 20+ Oyun

GriCeviz Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat kategorilerindeki oyunlarla bu alanlardaki becerilerinizi geliştirmenize ve gelişiminizi izlemenize olanak sağlar.

Görsel

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler
– Görselleştirme
– Kapama Hızı
– Kapama Esnekliği

Sözel

• Kristalize Zeka
– Sözcük Dağarcığı

• Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma
– Adlandırma Ustalığı

• Okuma ve Yazma Becerisi
– Okurken Kod Açma

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler

Bellek

• Görsel İşlemleme
– Görsel Bellek
– Uzamsal İlişkiler
– Uzamsal Tarama

• Kısa Süreli Bellek
– Bellek Uzamı/Kısa Erimli Kazanım ve Geri Çağırma

• İşlem Hızı
– Algısal Hız

Sayısal

• Niceliksel Akıl Yürütme
– Matematiksel Bilgi

• İşlem Hızı
– Rakam Ustalığı

• Akıcı Zeka

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

Mantık

• Akıcı Zeka
– Sıralı Akıl Yürütme
– Tümevarım

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler
– Uzamsal Tarama

Dikkat

• İşlem Hızı
– Test Alma Düzeyi
– Algısal Hız

• Karar/Tepki Süresi/Hızı
– Zihinsel Karşılaştırma Hızı

• Görsel İşlemleme
– Uzamsal İlişkiler

Her Yaş için GriCeviz

Çocuklar

GriCeviz, çocukların akıl ve zeka oyunlarıyla zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde önemli bir yardımcı görevi görür.

Gençler

GriCeviz konsantrasyon, dikkat, bellek ve mantık gibi temel becerilerin geliştirilmesinin yanında beyni zinde tutmaya yardımcıdır.

Yetişkinler

İleri yaşlardaki kullanıcılar için beyin becerilerini korumada eğlenceli bir dost görevi üstlenir.

Ebeveyn Kontrolü

GriCeviz’de günlük oyun oynama süresi ebeveyn tarafından planlanabilir. Günlük oyun oynama süresi tamamlandığında oyunlara erişim engellenerek çocuğun mobil cihaz başında geçireceği süre kısıtlanabilir.

Aynı zamanda ebeveyn, hedeflenen kazanımların daha hızlı elde edilebilmesi için hangi oyunların oynanıp hangilerinin oynanamayacağının kararını da verebilir.

“Brainquire” Adıyla Tüm Dünyada!

GriCeviz’in İngilizce dil seçeneği, Türk Amerikan Derneği‘nin katkılarıyla oluşturulmuş ve yurt dışında “Brainquire” adıyla kullanıma sunulmuştur.