“28. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması”na Başvurular Başladı!

Türkiye’nin en uzun soluklu müzik yarışması olan “TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması” her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Yarışmanın Her Aşaması Elektronik Ortamda Gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle yarışmanın eleme ve final aşamaları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu yıl da başvurular videoya kaydedilmiş eserlerle yapılacak.

 

Yarışmada Herhangi Bir Tema ve Tür Kısıtlaması Yok. Katılım Herkese Açık ve Ücretsiz.

Bugüne kadar amatör, profesyonel binlerce besteci ve müzisyen için fikir alışverişi ve etkileşim ortamı yaratan TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması, 28 yıldır Bilişim Etkinlikleri kapsamında düzenleniyor. Yarışmada besteciler sözsüz ve özgün üretimlerini görüntülü olarak kaydedecekler ve 22 Kasım’a kadar internet üzerinden ulaştırabilecekler. Herhangi bir tema ve tür kısıtlaması bulunmayan ancak teknoloji kullanımının özellkle değerlendirileceği  yarışma herkese açık ve katılım ücretsiz.

 

Yarışmada Derece Alanlara Toplam 10,000 TL Ödül ve Çeşitli Yazılım Ürünleri Hediye Edilecek.

Yarışmada birinciye 5,000 TL., ikinciye 3,000 TL., üçüncüye 2,000 TL, finale kalan 10 esere çeşitli yazılım ürünleri hediye edilecek.

 

Teknoloji ve Sanat Dünyasının Duayenleri Bu Sene de Jüride Yer Alıyor.

Garo Mafyan’ın başkanı olduğu yarışma jürisinde İzzet Öz, Şeref Oğuz, Hakan Özer, Borga Parlar, Mehmet Okonşar, Artun Ertürk, Yavuz Durak, Rahmi Aktepe ve Emrehan Halıcı yer alıyor. Müzik yazılımı dünyasının uluslararası alanda da önemli isimlerinden olan; Dr. Ufuk Önen, Bülent Bıyıkoğlu, Murat Yücel ve Ufuk Polat da teknik jüri olarak görev yapıyor.

 

Yarışmanın Finali Sanal Ödül Töreni ile Beraber 16 Aralık Akşamı Yapılacak.

Sanal olarak yapılacak final ve ödül töreninde, finale kalan 10 eser izlenecek ve ilk 3 dereceyi alan eserler açıklanacak. Tören 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da İzzet Öz tarafından sunulacak.

 

Yarışma Koşulları ve Başvuru için: https://beste.halici.com.tr

Devamını Oku
23 Eylül 2021

Milli Eğitim Bakanlığı GriCeviz Pilot Uygulama Raporu Yayınlandı!

GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu Pilot Uygulama Raporu Yayınlandı!

Proje yürütücülüğü Prof. Dr. Halil Yurdugül ve Doç. Dr. Sait Uluç tarafından gerçekleştirilen ve MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki 5780 öğrenci ve 401 öğretmenin gönüllü olarak katılım sağladığı kapsamlı pilot çalışmanın raporu yayınlandı!

 

14 Aralık 2019 – 3 Ocak 2021 tarihleri arasında 3 hafta süreyle gerçekleştirilen pilot çalışma, GriCeviz uygulamasının barındırdığı kuramsal alt yapı ve teknolojiler ile ortaokul öğrencilerinin eğilim, performans, tutum ve görüşlerini içeriyor.

 

Raporun tamamına erişmek için;  MEB GriCeviz Pilot Uygulama Raporu 

 

Devamını Oku
20 Nisan 2021

Genler Akademik Başarıyı Ne Kadar Etkiler?

Araştırmacılar, insanların genlerinin, okul hayatında ki uzun dönemli performanslarını önemli ölçüde –hatta zekânın etkilediğinin de ötesinde– etkilediğini buldular. Peki, bu bilgi öğrencilere yardımcı olmak için nasıl kullanılabilir?

Çocukların okuldaki başarıları geniş ölçüde farklılık gösterir. Son yıllarda araştırmacılar, okul başarısındaki farklılıkların yaklaşık üçte ikisinin, çocuk genlerindeki farklılıklar ile açıklanabileceğini göstermiştir.

Genlerin, ilkokulda, zorunlu eğitimin sonunda ve hatta farklı konularda çocukları ne derecede etkilediği gösterilmiştir. Ancak genetik ve çevresel faktörlerin, bir çocuğun okulda geçirdiği süre boyunca akademik olarak ne derecede ve nasıl katkıda bulunduğuna dair daha az şey bilinir.

Bunu incelemek için, İngiltere temsilcisi İkizler Erken Gelişim Çalışmasının bir parçası olan çalışmada 6.000′ den fazla çift ikiz kullanıldı ve ilkokuldan zorunlu eğitimin sonuna kadar olan test puanları analiz edildi. Yeni araştırma, ikizlerin eğitim başarısının oldukça istikrarlı olduğunu ortaya koydu: İlkokulda iyi derecede başarılı olan çocuklar, zorunlu eğitimin sonunda alınan Ortaöğretim Genel Sertifikası sınavlarında iyi performans gösterme eğiliminde.

İkizleri kullanmak, genetik faktörlerden kaynaklanan farklılıkların oranını ön görmemizi sağlar. Özdeş ikizler genlerinin % 100’ünü paylaşırken, özdeş olmayan ikizler diğer kardeşler gibi genlerin ortalama % 50’sini paylaşırlar. Eğer özdeş ikizler okul başarısı gibi belirli bir özellik üzerinde özdeş olmayan ikizlere göre daha çok benzerlik gösteriyorlarsa, bunların genler ile alakalı olduğunu söyleyenebilir. O zaman, çocukların başarılarında ki farklılıkları, DNA diziliminde ki farklılıklara göre tahmin edebiliriz.

Eğitim başarısında standartlaştırılmış bir testte başarı derecesi ilkokul ve ortaokul arasında benzer kaldığında, başarıdaki istikrarın yaklaşık % 70’inin genetik faktörlerden kaynaklı, % 25’inin de aynı ailede büyümek ve aynı okula devam etmek gibi ikizlerin paylaşılan ortamından kaynaklı olduğunu gördük. Geri kalan % 5, farklı arkadaşlar veya farklı öğretmenler gibi ortak olmayan çevreleriyle açıklandı.

İlkokul ve ortaokul arasındaki dönemde eğitimsel başarıda bir değişiklik olduğunda, bunun büyük ölçüde ikizler tarafından ortak olmayan çevresel faktörler tarafından oluştuğu gözlemlendi.

Genlerin, çocukların okuldaki başarısının sürekliliği üzerindeki önemli etkisinin zeka ile açıklanabileceğini varsaymak mantıklıdır. Ancak, zekayı hesapladıktan sonra bile genlerin etkisinin önemli olduğu -% 60’lık bir oranla- bulundu.

Bu ikiz çalışması bize insanların farklı özellikleri açıklarken, son bilimsel gelişmeler genlerin birey üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi vermektedir. Genom ilişkilendirme çalışmaları, eğitim ile ilişkilendirilmiş genetik değişkenlerin tanımlanmasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Bu çalışmalar, belirli özelliklerle ilişkili genetik belirteçleri işaret etmektedir. Bununla birlikte, her genetik belirteç okul performansındaki bireysel farklılıkların çok küçük bir kısmını (% 0.1’den az) açıklamaktadır.

Genom ilişkilendirme çalışmalarında bulunan genetik belirteçlerin yerine “çok genli skor” hesaplaması olarak bilinen daha güçlü bir yöntem geliştirilmiştir. Bu puan, artan bir doğruluk düzeyiyle, birbiriyle ilgisi olmayan insanlar için bir özellikteki (okul başarısı gibi) değişkeni tahmin etmek için kullanılmaktadır.

Yeni çalışmamızın bir parçası olarak, daha önceki genom ilişkilendirme analizlerinden elde edilen verileri, eğitim başarısı için birçok genli skor oluşturmak amacıyla kullanıldı. 6.000 kişilik ikizlerin her birinden biri için bir puan hesaplandı. Bu skor, çocukların okulda iyi bir performans gösterip göstermeyeceklerini tahmin ediyordu. Bu tahminler, ilköğretimin başlangıcındaki eğitim kazanımındaki değişken % 4’ünü, Ortaöğretim Genel Sertifikası seviyelerindeki değişken % 10’unu oluşturuyordu. Bulgularımız, ikizler analizimizin ilk bölümündeki sonuçları doğruladı. Aynı genetik değişkenlerinin, çocukların gelişimdeki her aşamada niçin başarıda farklılık gösterdiğini açıklamakta rol oynuyor.

Genlerin, çocukları okulda geçirdikleri süre boyunca ne derecede etkilediğini ortaya koyan bulgular, okul yıllarında problemlerin yaşanması muhtemel olduğundan, müdahalelere ihtiyaç duyan çocukların mümkün olduğu kadar erken teşhis edilmesi için ek bir motivasyon sağlamaktadır.

Gelecekte, çok genli skor tahmini, belirli mahallelere, aileye ve okul özelliklerine maruz kalma gibi çevresel risklerin tahmini ile birlikte, yaşamın çok erken dönemlerinde eğitim sorunları olan çocukları tanımlamak için bir araç sağlayabilir. Daha sonra bireyselleştirilmiş öğrenme programları ile çözüm sağlanabilir.

Örneğin, DNA testlerini doğumda, genetik risk altındaki çocuklarda ilerde gelişebilecek okuma problemlerini geliştirmek ve onları erken müdahale etmek için kullanabilir. Yaşamın erken aşamalarında, önleyici müdahalelerin daha fazla şansı olduğu için, çok genli skorların gücü, doğumda ve aynı zamanda yaşamın en erken dönemlerinde muhtemelen çocuklara yardımcı olabileceği ön görülmektedir.

Devamını Oku
20 Nisan 2021

Dünyayı Değiştiren Bilim İnsanı: Sir Isaac Newton

Çalışmaları ile dünyayı değiştiren bilim insanının hayatı hakkında bilmediğimiz şeyler var!

Bir akşam elma ağaçlarının altında oturup düşüncelere dalmışken kafasına düşen elma sonucunda yer çekimini keşfeden bilim insanı kendisini şu şekilde tanımlıyor: “Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum; ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum.”

 

25 Aralık 1642’de Woolsthorpe’da doğan İngiliz matematikçi, fizikçi, astronom, teolog ve yazar olan (kendi tabiri ile doğa filozofu) Sir Isaac Newton gelmiş geçmiş en etkili ve en büyük bilim insanlarından biridir. Bilimsel devrimde anahtar rol oynayan doğa filozofu, çalışmaları ile bilime inanılmaz bir ivme kazandırmıştır.

 

Büyük Londra Veba Salgını sırasında bütün okullar kapatıldığında 21 yaşındaydı. İki yıllık bir süre zarfında çiftliğinde çekildiği inzivada diferansiyel ve integralin temellerini atmış, optik alanında çalışmalarını çok ileri seviyeye taşımış, yer çekimi ve Newton Mekaniği ve daha fazla alandaki ileri seviye çalışmaları ile 1667 yılında üniversiteye dönmüş ve iki yıl sonra matematik profesörü olmuştur. İnzivadaki 2 yılı ve sonrasında üniversitede 4 yılı ile toplam 6 yıllık bir süreçte dünyayı bütünüyle değiştirecek çalışmalarda bulundu ve teorilerin temellerini oluşturdu.

 

Ünlü matematikçi ve bilim yazarı Ian Stewart, 2012 yılında yazdığı “Dünyayı Değiştiren 17 Denklem” adlı kitapta Newton’ın “yüksek matematik(calculus)” ve “yer çekimi kanunu” denklemlerine yer vermiştir.

"Doğa ve doğanın yasası, karanlıkta saklıydı. Tanrı: Newton olsun! dedi ve her şey aydınlandı." -Alexandre Pope

Newton, Cambridge Üniversitesi’ne gitmeden önce René Descartes analitik geometriyi, Johannes Kepler ise kendi adıyla anılan üç kanundan ikisini bulmuştu. Bu durumu açıklamak için 1976’da meslektaşı Robert Hooke’a gönderdiği mektubunda “Daha uzağı görebiliyorsam bu, benden önceki devlerin omuzlarında durduğum içindir” demiştir.

Newton'un, küçük bir delikten gelen ışığı prizmadan geçirerek beyaz ışığı renklerine ayrıştırdığı optik deneyi...

Bütün bu çalışmalar sırasında, her zaman olduğu gibi, Newton’un karşısında duran insanlar da vardı. Bu insanların kendi hakkındaki eleştirilerine dayanamayan Newton, bir süre bunalıma girdi ve çalışmalarını yayımlamaktan vazgeçti. Ancak yakın dostu gök bilimci Edmund Halley, kendi adıyla anılan bir kuyruklu yıldız bulunmaktadır, bu çalışmaların yayımlanması ve bilime katkı sağlanması konusundaki kararlıydı ve ekonomik durumu iyi olmamasına rağmen kitabın basım masraflarını karşıladı. Bu konuyla alakalı olarak Newton’ın sırdaşı Abraham de Moivre’nin notlarına bakıyoruz: “Halley’in dehası, Newton’ın daha büyük matematiksel dehasını fark etmesi ve Principia’nın basım masraflarını kendi cebinden ödemesiydi. Çünkü Kraliyet Cemiyeti o sırada meteliksizdi.”

 

Kendisinden önceki ve kendisinin katkı sağladığı bilgi birikimini düzenleyip sistematik hale getirmek, uzun yıllar kabul görecek olan bilimsel yöntem geliştirmek temel hedefi olmuştur.

Zamanında kendisinin ve çalışmalarının karşısında duran bir başkan tarafından yönetilmiş, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica’nın basılmasında zorluklar çıkartmış olan Royal Society’nin başına 1703 yılında getirilen Sir Isaac Newton, hayatının sonuna kadar bu görevde kaldı. 1705’te de isminin önünde bulunan “Sir” ekini, yani şövalyelik ünvanını aldı.

Newton’ın başlıca eserleri şu şekildedir:

  • Method
  • De motu corporum in gyrum
  • Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
  • Optics
  • Arithmetica Universalis
  • The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms and De mundi systemate
  • Observations Prophecies of Daniel and Apocalypse of St. John
  • An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture

31 Mart 1727’de Kensington, İngiltere’de vefat eden Newton, yaşadığımız karanlık çağa hala bir ışık tutabilmekte ve insanlara ilham kaynağı ve umut olmaktadır. İnsanlık ve bilim, bu gelmiş geçmiş en büyük bilim insanına çok şey borçludur.

Devamını Oku
17 Ağustos 2020

GriCeviz Akıl ve Zeka Oyunları Soruları, Her Gün Posta Bulmaca Ekinde

GriCeviz – Posta İş Birliği ile Posta Bulmaca Eki Artık Her Gün Tam 8 Sayfa!

GriCeviz Akıl ve Zeka Oyunları Soruları her gün Posta Gazetesi’nin sevilerek takip edilen Bulmaca Ekiyle birlikte, Posta Gazetesi okurlarıyla buluşuyor. Gazetenizle birlikte istemeyi unutmayın.

Devamını Oku
7 Temmuz 2020

GriCeviz – Milliyet İş Birliğiyle Yepyeni İçerikler Sizlerle!

Emrehan Halıcı’nın sorularıyla GriCeviz tarafından hazırlanan yepyeni içerikler Milliyet’te!

Milliyet Çocuk GriCeviz Zeka Oyunları eki bundan böyle her Çarşamba Milliyet’le birlikte ücretsiz. Gazetenizi alırken istemeyi unutmayın!

DÜŞÜN! içerikleri ise her gün yeni bir soruyla Milliyet Çocuk‘ta!. Yine Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan ve her gün bir yenisi yayınlanan birbirinden eğlenceli soruları takip etmeyi unutmayın.

Devamını Oku
14 Mayıs 2020

GriCeviz, Uzaktan Eğitim Süreci Boyunca Tüm Öğrencilerimizin Yanında!

GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu mobil uygulaması, 1 milyon öğretmenimizin ardından şimdi de tüm öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak açıldı.

Bugüne kadar binlerce kullanıcının severek oynadığı GriCeviz, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor.

6 kategoride 24 farklı oyundan oluşan GriCeviz’de, tüm oyunlar bilimsel olarak belirlenmiş farklı kazanımları kullanıcılarının elde etmesini hedefliyor ve bunu en eğlenceli şekilde yapıyor.  Uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrencilerimizin bilişsel beceri ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, EBA erişimi olan tüm öğrencilerimiz GriCeviz’den faydalanabiliyor. Öğrencilerimiz, GriCeviz’i mobil cihazlarına indirdikten sonra EBA üzerinden temin edebilecekleri şifreler ile uygulamayı kullanmaya başlayabilirler.

Konu uzmanları, eğitimciler ve bilim insanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından geliştirilmiş olan GriCeviz, yüzde yüz yerli ve TÜBİTAK destekli bir projedir. Ülkemizde akıl ve zekâ oyunlarının yaygınlaştırılmasında yeni bir adım daha olan bu iş birliğini tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

 

Saygılarımızla,

Halıcı Bilgi İşlem A.Ş.

Devamını Oku
6 Mayıs 2020

EBA’DA ŞİMDİ “TENEFFÜS ZAMANI”

Son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli bir yer edinen “eba.gov.tr”, kullanıcılarına sunduğu içeriği zenginleştirmeye devam ediyor. Bu kez EBA’da ders değil “Teneffüs Zamanı”… “Teneffüs Zamanı”nda oyunlar, geziler ve okuma kitaplığı var.

23 Mart tarihinden bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan “eba.gov.tr“, dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine “Teneffüs Zamanı”nı da ekledi.

 

eba.gov.tr” ana sayfasında “Teneffüs Zamanı” başlığında üç uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlki zeka geliştirme oyunu “GriCeviz”, ikincisi zengin bir kütüphaneye kapı açan “Sen Yeter ki Okumak İste” bölümü. Üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeler bulunuyor.

 

Zeka Geliştiren Mobil Oyun ‘GriCeviz’, EBA üzerinden tüm öğrencilerin ücretsiz erişiminde 

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğrenciler için, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu GriCeviz mobil uygulamasına EBA üzerinden ücretsiz giriş imkânı sağlandı.

 

Öğrenciler, uygulamaya giriş için gerekli şifre bilgisini, uygulama içerisinde yer alan “ÖĞRENCİLER İÇİN EBA” butonu ile açılan “Nasıl Giriş Yapılır?” linkini takip ederek edinebilecekler. Ayrıca, EBA’ya giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsünde yer alan “GriCeviz Şifresi Al” ı tıklayarak da şifre almak mümkün. GriCeviz mobil uygulamasının kayıt ekranında yer alan “ÖĞRENCİLER İÇİN EBA” butonu ile açılan “EBA Anahtarı” alanına alınan şifreyi giren tüm öğrenciler uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyor.

 

GriCeviz’de , yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz’de her kullanıcının performansı gözlemlenerek yapay zekâ desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her “kullanıcıya özel” bir deneyim sunulabiliyor.

 

Bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat’ten oluşan 6 kategoride, 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyuna, eba.gov.tr adresinden veya EBA mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Öğrenciler için EBA ile GriCeviz Giriş Yönergesi 

 

Evden Çıkmadan Müzeye Gidiyoruz: Sanal Müze Turları

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığımız bugünlerde sanal gezinti uygulamalarıyla farklı illerden müzeleri, ören yerlerini, turistik mekânların sanal turları EBA kullanıcıları için bir araya getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekânlar da gezilebiliyor. Sanal turlar, uzaktan eğitim sürecindeki çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli zaman geçirme imkânı sunuyor.

 

Sen Yeter ki Okumak İste: Okuma Kitapları 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı “İçimdeki Okul Sesleri” kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda; çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikâye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu.

 

Tüm bu yeniliklere EBA ana sayfasından (eba.gov.tr) Teneffüs Zamanı bölümüne tıklayarak erişmek mümkün.

 

“Çocuklarımızı ‘Teneffüs Zamanı’na davet ediyorum”

EBA platformundaki yeniliklerin öğrencilerin keyifli vakit geçirmesine ve yepyeni bilgiler öğrenmesine olanak sağlayacağını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu: “Hepimizin teneffüslere, derin nefeslere ihtiyacı var. Üstelik teneffüs sürelerini uzatırken de söylemiştik. Tüm zamanların en etkili dersi hala teneffüs diye… Sanal teneffüslerimiz de çok kıymetli. Çocuklarımızın o anlarını da verimli ve eğlenerek geçirebilmeleri için onları “Teneffüs zamanı”na davet ediyorum.”

Devamını Oku
5 Mayıs 2020

Gururluyuz! GriCeviz, Şimdi de EBA ile Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz!

GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu mobil uygulaması, 1 milyon öğretmenimizin ardından şimdi de tüm öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak açıldı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitim süreci devam ederken, Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. olarak öğrencilerimizin yanındayız.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, tüm öğrenciler GriCeviz’i indirdikten sonra EBA üzerinden temin edecekleri şifre ile uygulamayı kolaylıkla kullanabilecekler.

GriCeviz uygulamamız ile öğrencilerimizin bilişsel beceri ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağımız için heyecanlıyız.

Konu uzmanları, eğitimciler ve bilim insanlarından oluşan geniş bir ekip tarafından geliştirilmiş olan GriCeviz, yüzde yüz yerli ve TÜBİTAK destekli bir projedir. Ülkemizde akıl ve zekâ oyunlarının yaygınlaştırılmasında yeni bir adım daha olan bu iş birliğini tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

GriCeviz
GriCeviz Nedir?

İnsan bilişsel becerilerinin yapı ve içeriği ile ilgili geleneksel iki kuramın ortaklığından oluşan Cattell-Horn-Carroll (CHC) Zekâ Kuramı temel alınarak hayata geçirilen GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu, bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; 6 kategoride (Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat), 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyun uygulamasıdır.

TÜBİTAK destekli “GriCeviz Yapay Zeka Algoritması” sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunulur. Gelişmiş yönetim panelinde kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor seçenekleriyle izlenir. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz’de her kullanıcının performansı gözlemlenerek öğrenme karakteristikleri çıkarılır ve her kullanıcıya “kişiye özel” bir deneyim sunulur.

GriCeviz Projesi, ODTÜ-Halıcı Yazılımevi’nde geliştirilmiştir ve Psikoloji, Yapay Zeka, Özel Eğitim, PDR, Ölçme Değerlendirme ve Yazılım alanlarında çalışan bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve zeka oyunları yarışmalarında üstün başarılar göstermiş yarışmacılardan oluşan geniş bir ekibin emekleri bulunmaktadır. Emrehan Halıcı’nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları Soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimler ışığında geliştirilen ve Akademik Kurulunda Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Halil Yurdugül, Doç. Dr. Sait Uluç, Prof. Dr. Soner Yıldırım ve Prof. Dr. Uğur Halıcı’nın bulunduğu GriCeviz, yurt dışında da “Brainquire” adıyla kullanıma sunulmuştur.

Akademik bilgiye dayanan, geçerlik-güvenirliği bilimsel çalışmalarla desteklenmiş ürünler ortaya koymayı amaç edinen Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu Projesi başta olmak üzere tüm projelerini alanının önde gelen akademisyenlerinin danışmanlığında yürütmektedir.

Devamını Oku
27 Nisan 2020

Niteliksiz Bilgilerin Viral Olmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Bugünlerde Koronavirüs ile ilgili kaynağı güvenilir olmayan ve doğruluğu kanıtlanmamış birçok bilgi internette hızla yayılıyor ve uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Peki bu bilgilerin yayılmasını önlemek için siz ne yapabilirsiniz?
1. Durun ve Düşünün! 

Aileniz ve arkadaşlarınızı haberdar etmek için e-posta, WhatsApp, Facebook veya Twitter gibi farklı kanallardan size ulaşan yeni tavsiyeleri hızlı bir şekilde başkalarına iletme eğiliminde olabilirsiniz. Ancak uzmanlar, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için yapabileceğiniz en basit şeyin öncelikle durup düşünmek olduğunu söylüyor. Paylaşmak üzere olduğunuz bilgiyle ilgili en ufak bir şüpheniz varsa önce durun ve mutlaka daha detaylı bir kontrol yapın.

2. Kaynağınızı Kontrol Edin

Bir paylaşım yapmadan önce, bu bilgilerin nereden geldiğiyle ilgili bazı temel sorular sorun. Eğer kaynak “bir arkadaşın arkadaşı” veya “halamın meslektaşının komşusu” ise bu iyi bir işaret değildir. “Birilerinin tanıdıkları” kaynaklı bilgiler ne yazık ki en çabuk viral hale gelebilen ve en yanıltıcı olan bilgiler olabiliyor. Hatta sevdiklerinize bir bilgiyi ileterek onlara yardımcı olmak isterken farkında olmadan zarar bile verebilirsiniz. Unutmayın en güvenilir bilgi kaynakları resmi kurum ve kuruluşlardır.

3. Sahte Bilgi Olabilir mi? 

Dış görünüş aldatıcı olabiliyor. Tüm basın kuruluşlarının yayınları, devletin resmi hesaplarını ve yetkilileri taklit etmek mümkündür. Ekran görüntüleri, bilgilerin güvenilir bir kamu kuruluşundan geldiğini göstermek için değiştirilebilir. Bu sebeple yönlendireceğiniz bilgiyi kontrol etmek için doğrulanmış hesapları ve web sitelerini  mutlaka kontrol edin. Bilgileri kolayca bulamıyorsanız elinizdeki bilgi belki de bir aldatmaca olabilir.

4. Doğruluğundan Emin Değilseniz Paylaşmayın!

“Belki de doğrudur” diyerek bir şeyleri paylaşmayın. Uzmanlara ait bilgileri paylaşıyor olabilirsiniz ve bu aslında iyi de olabilir. Ancak yine de paylaştığınız bilgilerin güvenirliğinden emin olmalısınız. Hatta bu paylaşımlarınızda kullandığınız video, fotoğraf ya da metinler daha sonrasında çok daha farklı biçimlerde, esas içeriğin anlamından çok uzak olarak kullanılabilir. Bu nedenle iyilik yapmak isterken yine zarar veriyor olabilirsiniz.

5. Herbir Bilgiyi Tek Tek Kontrol Edin

Birçok insan her gün Whatsapp’tan gelen ve içerisinde çok sayıda tavsiye bulunan metinlere maruz kalıyor. Bu tavsiyelerden ellerinizi yıkamanıza ilişkin verilen tavsiyeler doğru olsa da, bu uzun tavsiye listelerinde yanıltıcı ve yanlış öneriler de olabiliyor. Bu sebeple böyle bir paylaşımı başkalarına yönlendirmeden önce herbir maddeyi tek tek doğrulamalısınız.

6. Duygusal Paylaşımlara Dikkat Edin 

Korkunç, kızgın, gergin ya da eğlenceli gibi duygular içeren paylaşımlar daha fazla viral olma eğilimindedir. Çevrimiçi yanlış bilgilendirme konususunda gazetecilere yardımcı olan bir organizasyon olan First Draft’ın Editörü Claire Wardle’a göre “korku”, yanlış bilginin yayılmasına yol açıyor.  Özellikle acil eylem çağrıları, kaygıyı artırarak yayılmayı hızlandırıyor. İnsanlar da sevdiklerinin güvende kalmasına yardımcı olmak istedikleri için “Virüsü önleme ipuçları!’ veya “Bu sağlık takviyesini alın!” gibi tavsiyeleri başkalarıyla paylaşarak yardım etmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlar.

7. Peki ya Ön Yargılar? 

Bir şeyleri doğru olduğunu bildiğiniz için mi yoksa sadece aynı fikirde olduğunuz için mi paylaşıyorsunuz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Düşünce Kuruluşu Demos’un Sosyal Medya Analiz Merkezi Araştırma Direktörü Carl Miller, mevcut inançlarımızı pekiştiren yayınları paylaşmamızın daha muhtemel olduğunu söylüyor. Bir şeylere öfkelenip başımızı salladığımız anların bizim en savunmasız olduğumuz anlar olduğunu ve işte o anda çevrimiçi yaptığımız her şeyi yavaşlatmamız gerektiğini ifade ediyor.

Devamını Oku
3 Nisan 2020